Dekama Trade s. r. o. - Kotlíkové dotace - kompletní služby a realizaceKotlíkové dotace - Až 127 500 Kč pro vásMikroopatření - Energetický štítek<br/>Nová zelená úsporámRevizní zprávy - Kotle / Komíny

Společnost Dekama Trade s. r. o. nabízí kompletní řešení vašich dotací:

 • administraci – samotné vypracování a podání žádostí o kotlíkovou dotaci na krajský úřad
 • Nová zelená úsporám – rodinné domy (veřejné budovy, bytové domy)
 • realizaci nového tepelného zdroje
 • finální podání všech dokumentů na příslušné krajské úřady, vyplývající z podmínek konkrétního dotačního programu a daného kraje
 • ekologickou likvidaci kotlů na tuhá paliva
 • energetický štítek
 • revizní a kontrolní zprávy (komíny, kotle)

Díky bohatým zkušenostem, promyšlené organizaci práce a kvalitně nastaveným vztahům s dodavateli po celé České republice můžeme svým klientům nabídnout vysokou kvalitu za velmi atraktivní ceny.


Vybrané informace pro zájemce o další výzvu kotlíkových dotací (podzim 2017).

 1. Výměna pouze starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. (nově)
 2. Podporovány budou nové zdroje tepla - tepelná čerpadla, kotle výhradně na biomasu, plynové kondenzační kotle a automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.
 3. Výše dotace je:
  • u tepelných čerpadel a automatických kotlů výhradně na biomasu 80% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 120 tis. Kč
  • u kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 100 tis. Kč
  • u plynového kondenzačního kotle 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 95 tis. Kč
  • u automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 75 tis. Kč
 4. Prioritní oblasti měst a obcí – bonus 7 500 Kč
 5. Uznatelnost nákladů bude stanovena již od 15. července 2015.
 6. Nebude nutné využívat služeb energetického specialisty ani realizovat mikroenergetická opatření či dokládat PENB.(nově)
 7. V případě realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus až 40 000 Kč (nově)
 8. Jako přílohu žádosti o dotaci bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva. (nově)
 9. Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií, který vede Státní fond životního prostředí ČR).

Aktuality


24.4.2017

Během roku 2017 bude opět možné si na krajských úřadech požádat o dotační peníze v rámci kotlíkové dotace.

Více informací o termínech vám rádi sdělíme na telefonním čísle +420 774 418 639.

Všechny výzvy jsou určeny pouze na obnovitelné zdroje!!! (tepelná čerpadla, kotle na biomasu).

Královéhradecký kraj zahájí příjem žádostí elektronicky od 2. května 2017.

V Karlovarském kraji začne příjem žádostí od 5. června 2017 pouze osobně na podatelně kraje (jedna osoba bude moci doručit max. 2 žádosti).

Ostatní kraje již navýšené prostředky v prvním kole na obnovitelné zdroje vyčerpaly.

Dále je stále možné dotace čerpat v hl. m. Praha. K 19.4.2017 bylo podáno 150 žádostí a žádosti přijímají i nadále.

SFŽP zveřejnil 16.03.2017 novou výzvu včetně fosilních paliv (pozor, dojde k několika úpravám podmínek).

V Moravskoslezském kraji se s příjmem žádostí počítá od 5. září 2017.

Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého projektu tak, aby na podzim roku 2017 mohl vyhlásit 2. výzvu pro fyzické osoby.

21.4.2017 podal Karlovarský kraj žádost o projekt „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech” (předpokládaný příjem žádostí připadá na září 2017).

Vyhlášení druhého dotačního programu ze strany Olomouckého kraje se předpokládá ve druhé polovině roku 2017 (v září/říjnu 2017).

Plzeňský kraj předpokládá, že příjem žádostí bude spuštěn na podzim tohoto roku.

Jihomoravský kraj předpokládá, že příjem žádostí bude zahájen v druhé polovině tohoto roku.

Ostatní kraje připravují podmínky a my vás o všem budeme včas informovat.

Děkujeme všem našim klientům a obchodním partnerům za dosavadní spolupráci.

Za společnost Dekama Trade s.r.o. David Mikulenka

Dekama Trade s. r. o. – váš spolehlivý partner pro zajištění kotlíkové dotace a realizace