Nová zelená úsporám - Dekama Trade s.r.o.

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám od 12. 10. 2021 je možné získat podporu na náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročnosti.

Podpora bude poskytována i zpětně na instalace realizované od 1. 1. 2021.

Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií, který vede Státní fond životního prostředí ČR).

Dotace může dosáhnout až 50% způsobilých výdajů, a to od 40 do 140 tisíc korun podle typu nového zdroje. Nově můžete získat podporu i na výměnu plynových kotlů a topidel starších 20 let. Podrobné informace.


Ostatní domácnosti – Nová zelená úsporám

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít dotaci na výměnu nevyhovujících kotlů z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus.


Kdo může o dotaci žádat

O výměnu topidla na pevná paliva mohou žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně.

Nejste si jisti, že splňujete podmínky? Kontaktujte nás.


Na co lze dotaci čerpat


Podporované typy zdrojů


Jakou výši dotace lze získat

Podpora je poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50% ze způsobilých výdajů s následujícími limity


Typ zdroje teplaRodinný dům
[Kč]
Bytový dům
[Kč/b.j.]
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva80 00035 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet100 000
Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody100 00050 000
Tepelné čerpadlo vzduch-voda s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody80 00040 000
Tepelné čerpadlo vzduch voda, vzduch-vzduch pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému140 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch na vytápění60 00025 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch na vytápění s přípravou teplé vody80 000
Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro teplovodní systém vytápění120 00050 000
Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody140 00060 000
Napojení na soustavu zásobování teplem40 00015 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem45 00035 000
Individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu45 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla35 000

Způsobilé jsou výdaje na: nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu.


Příjem žádostí


Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti


Po provedení výměny je potřeba předložit


Pro získání dotace na nový ekologický zdroj vytápění je možné využít jeden z těchto dotačních programů:


Nová zelená úsporám Light

Dotace určená na snadno realizovatelné opatření pro seniory, invalidní důchodnce a příjemce příspěvku na bydlení. Více zde.


Nová zelená úsporám Standart

Dotace pro všechny, kteří chtějí zlepšit své bydlení, pořídit ekologické zdroje energie a tím ušetřit své finance. Více zde.


Oprav dům po babičce

Zálohová dotace pro majitele starších domů, kteří zvažují komplexní rekonstrukci nemovitosti s cílem výrazné úspory financí na bydlení. Více zde.

S výběrem správného programu vám rádi pomůžeme, nezávazně nás kontaktujte.

Pro bližší informace nás kontaktujte na adrese info@dekama.cz nebo telefonicky na čísle +420 774 418 639.

Máte zájem o využití dotačního programu Nová zelená úsporám? Neváhejte nás kontaktovat.