Kotlíkové dotace - Dekama Trade s.r.o.

Kotlíkové dotace

Až 180 000 Kč pro vás

Kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR pokračuje v programu na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, tzv. kotlíkové dotace.

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Na kotlíkové dotace 2021+ bude k dispozici minimálně 14 miliard korun, z toho 5,5 miliardy se rozdělí od roku 2022 přes Krajské úřady mezi nízkopříjmové domácnosti.

Podpora bude poskytována i zpětně na instalace realizované od 1. 1. 2021.

Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií, který vede Státní fond životního prostředí ČR).

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na adrese info@dekama.cz nebo telefonicky na čísle +420 774 418 639.

Chcete vědět více? Pro nezávaznou konzultaci, další informace či zpracování podkladů nás neváhejte kontaktovat.