Kotlíkové dotace - Dekama Trade s.r.o.

Kotlíkové dotace

Až 180 000 Kč pro vás

Kotlíkové dotace

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat pouze kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz starých kotlů bude zakázán.

Nárok na podporu se týká výměn, které byly provedeny po 1. lednu 2021.

Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií, který vede Státní fond životního prostředí ČR).

Poslední šance na výměnu.


TYPY PODPOROVANÝCH ZDROJŮ TEPLA


TEPELNÉ ČERPADLOKOTEL NA BIOMASU S RUČNÍ DODÁVKOU PALIVAKOTEL NA BIOMASU SE SAMOČINNOU DODÁVKOU PALIVA
elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013)kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189)kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189
180 000 Kč130 000 Kč130 000 Kč

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s uvedenými limity. Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována.


Kdo může o dotaci žádat


Nejste si jisti, že splňujete podmínky? Kontaktujte nás.


Na co lze dotaci čerpat


Typy podporovaných zdrojů tepla


Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:


Jak podat žádost

Žádosti se podávají na krajském úřadu. Veškerou agendu a komunikaci s úřady nechte na nás.


Příjem žádostí

Příjem žádostí je po celé České republice již spuštěn.


Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti


Po provedení výměny je potřeba předložit

Pro bližší informace nás kontaktujte na adrese info@dekama.cz nebo telefonicky na čísle +420 774 418 639.

Máte zájem o kotlíkovou dotaci? Neváhejte nás kontaktovat.